Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy 2020

RPOP.09.02.01-16-001/18
“Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

2020-09-03 godzina 10:00 Spotkanie informacyjne:

    • lokalizacja: RZPWE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.7 parter
    • prezentacja – do pobrania PDF

Instrukcje i dokumentacje:

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

Deklaracja udziału dla nauczycieli – należy wypełnić obie deklaracje udziału nauczyciela w projekcie.

Deklaracje w formie papierowej należy przesłać na adres RZPWE – 45-315 Opole, ul. Głogowska 27 z dopiskiem “OSZ Nauczyciel”.

Formularz zgłoszenia nauczyciela do systemu Opolskiej eSzkołyhttps://rzpwe.opolskie.pl/Opolska_eSzkola_wniosek_OSZ

Pytania i odpowiedzi odnośnie projektu

Instrukcje dla Nauczyciela – pełna lista na stronie KB

 

Kontakty: