Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy 2020


Spotkanie informacyjne:

  • 2020-09-03 godzina 10:00
    • lokalizacja: RZPWE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.7 parter
    • prezentacja – do pobrania PDF

Instrukcje i dokumentacje:

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV