Polski ZŁOTY ma sto lat! – konkurs grantowy NBP dla szkół

"Polski złoty ma sto lat!" - konkurs NBP

Szanowni Państwo,

Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs grantowy dla szkół na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem:

Polski ZŁOTY ma sto lat!

Celem konkursu jest przygotowanie i organizacji wydarzenia szkolnego popularyzującego wiedzę na temat ZŁOTEGO jako jednostki monetarnej od 1919 r. do czasów współczesnych.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie NBP w projekt to 10 000 zł na realizację wytypowanego w konkursie wydarzenia edukacyjnego.

Wnioski mogą składać organy prowadzące szkoły tj. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące szkoły niepubliczne (osoby fizyczne i inne osoby prawne) oraz szkoły, jeżeli posiadają zgodę organu/podmiotu prowadzącego na udział w Konkursie i realizacje projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.nbp.pl/konkursy.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, prosimy przesłać na adres: szkoly@nbp.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 r.

Czekamy na Państwa projekty!

Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/zlotyma100lat/main.html