Seminarium ,,Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – podsumowanie?

W imieniu Samorządu Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium ,,Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – podsumowanie?, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w godz. 9:00-14:00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu.

Seminarium będzie między innymi podsumowaniem projektu ,,Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego? realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w województwie opolskim w latach 2018-2019.

Chcemy Państwu przedstawić wnioski z realizacji konferencji projektowych, a także z najnowszego badania dotyczącego aktywności gmin województwa opolskiego w obszarze profilaktyki uzależnień. Chcemy także zaprezentować nasze propozycje dotyczące przedsięwzięć w obszarze profilaktyki uzależnień. Jednocześnie chcielibyśmy by seminarium przebiegało z aktywnym udziałem zaproszonych gości, do której to aktywności gorąco Państwa zachęcam.

W załączeniu karta zgłoszenia oraz program Seminarium. Uprzejmie proszę o przesłanie kart zgłoszeń do dnia 3 czerwca 2019 r. zgodnie ze znajdującą się na nich instrukcją.