Podsumowanie Gali Finałowej Konkursu 8 Wspaniałych

28 marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się już po raz dwudziesty Gala Finałowa XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Na uroczystość przybyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego podejmujący bezinteresownie i z dobroci serca szlachetne działania w nurcie idei wolontariatu.

Przedsięwzięcie promuje młodzież, której prospołeczne postawy mogą być wzorem dla innych, cieszą, napawają optymizmem, warte są wyeksponowania i wzmocnienia.

Podczas Gali Finałowej dziękowaliśmy tym wspaniałym młodym ludziom oddając hołd ich zaangażowaniu i wrażliwości w szerzeniu dobra na rzecz innych. Nagrody odbierali laureaci Konkursu, wyróżnieni uczniowie oraz trzy wyróżnione grupy wolontariackie.

Uroczystość zainicjowała Orkiestra Dęta Zespołu Szkól Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu pod batutą Pana Przemysława Ślusarczyka – kompozytora, dyrygenta, animatora kultury, menagera i jak sam o sobie mówi sercem oddanego Opolanina.

Zaszczycili nas swoją obecnością:

  • Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
  • Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego,
  • Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
  • Pan Krzysztof Grzęda – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego,
  • Pani Elżbieta Kluba – Inspektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego
  • Naczelnicy oświaty i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę województwa opolskiego
  • Dyrektorzy szkół, opiekunowie szkolnych wolontariatów oraz rodzice młodych wolontariuszy

Uroczystego otwarcia Gali Finałowej XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dokonali:

  • Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
  • Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
  • Pani Hanna Franczak – Wicedyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Wszystkim laureatom Konkursu gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości w pracy na rzecz innych oraz pociągania swoim przykładem rówieśników do czynienia dobra.

Za wspólnie spędzone chwile, atmosferę pełną wzruszeń wszystkim uczestnikom uroczystej Gali Finałowej XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dziękujemy i jednocześnie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.

Opracowała: Iwona Oszmiago, koordynator Konkursu