Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się  w dniach 03 – 05 kwietnia 2019 r. (środa – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na forum:

 • zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora;
 • ocena pracy nauczyciela oraz rola dyrektora w procedurze awansu zawodowego nauczyciela;
 • organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rola dyrektora i nauczyciela;
 • „Cyberzagrożenia – cena internetowych usług”  – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
 • kompetencje cyfrowe nauczyciela i ucznia – sposobów ich rozwijania;
 • Tutoring elementem nowej kultury szkolnej.

W związku z tym, że do 15.04.2019 można jeszcze składać wnioski w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury Aktywna Tablica, przedstawiciele Firmy DMC Systemy Audiowizualne z Kędzierzyna-Koźla przedstawią informacje na temat składania wniosków oraz zaprezentują między innymi monitory interaktywne, projektory multimedialne, pomogą w doborze sprzętu.

Podjęty zostanie także temat pamięci masowych dla edukacji, czyli system zabezpieczenia pracy nauczycieli oraz administracji szkoły – rozwiązanie oparte o dyski macierzowe firmy WD z kompleksową usługą integracji z szkolną infrastrukturą informatyczną. Czyli przedstawione zostaną:

 • przykładowe zestawy sprzętu oraz oprogramowania;
 • procedury instalacji i wdrożenia systemu;
 • praktyczne wykorzystanie rozwiązań w codziennej pracy.

Uwaga!

Zanim udamy się do naszego Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, zapraszam 3 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00 do siedziby RZPWE w Opolu przy ul. Dubois 36, gdzie mieści się Zaczarowany Świat  – Centrum Nauki
i Eksperymentu.
Zostaną zaprezentowane Państwu nowe pracownie:

 • pracownia sozologiczna – „Strażnicy środowiska”
 • pracownia pomologiczna – „Owocowy zakątek”
 • pracownia Belcanto – „Ptasie radio”
 • pracownia apiologiczna – „Plaster miodu”
 • pracownia dendrologiczna – „Leśniczówka”
 • pracownia „Bioróżnorodność nocą”
 • ścieżka edukacyjna zewnętrzna ( w ogrodzie) „Poznajemy słodkie tajemnice,

które powstały w ramach projektu: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.

Są to kolejne, tym razem związane różnorodnością biologiczną pracownie, do jakich mogą przyjeżdżać uczniowie
i przedszkolaki z całego województwa. Nowoczesność przenika się w nich z przyrodą. Słychać więc świergot ptaków, szum drzew, jest zielono i pachnie iglakami, a w akwariach pływają rybki.  Uczestnicy warsztatów nabywają wiedzę wykorzystując najnowszą technologię. Są zatem gry edukacyjne na tabletach, okulary wirtualnej rzeczywistości, a pomiędzy drzewami kryją się duże komputery dotykowe.

 

Koszt udziału w Forum wynosi  390 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 22/Sieć/RCRE/19 (Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1661

Zgłoszenia będą przyjmowane do 01 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY