“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” kurs dla realizatorów programu

“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

TO PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ, UKIERUNKOWANY NA:

-przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
– podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu
i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto programu: Wychowywać to kochać i wymagać.
Aby zostać realizatorem programu należy ukończyć 40 godzinne szkolenie, prowadzone w formie warsztatów psychoedukacyjnych.
Zajęcia odbywają się w małej grupie 12 – 15 osobowej.
Koszt szkolenia: 400zł. przy grupie 15 os.
Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27 Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów.
Planowany termin realizacji: 16.02.2019r. – 16.03.2019r. ( 5 sobotnich spotkań
w godz. 9.00 – 15.30)
Osoby zainteresowane proszę o zapisywanie się   w terminie do 31.12.2018r.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną Trener Programu BARBARA CHARCZUK 606 299 094.
Serdecznie zapraszam.
Organizator szkolenia Andrzej Migacz

Karta zgłoszenia