Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

Regionalny Zespół Placówek Wsparcie Edukacji w Opolu od 20 lat utrzymuje partnerstwo edukacyjne z Regionalnym Instytutem Pedagogicznym Kraju Związkowego Nadrenia – Palatynat, z którym realizuje stale szereg przedsięwzięć i projektów na rzecz oświaty, m.in. wymiana informacji w zakresie funkcjonowania systemów doskonalenia nauczycieli, seminaria tematyczne w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii, Szkół Stowarzyszonych UNESCO, regionalizmu i wielokulturowości, a obecnie na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Więcej

Na stronie Instytutu Pedagogicznego Nadrenii-Palatynatu

Facebook PL RLP

Przegląd prasy