Warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Serdecznie zapraszam na warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela dyplomowanego”

W związku z realizacją Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w listopadzie i grudniu,  zajęcia warsztatów „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego” odbędą się
w terminie 17-18.01.2019r
( czwartek , piątek) w godzinach od 15 00 do 18 00

W programie:

  • Zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela oraz nowego Rozporządzenia MEN
    z 2018r w sprawie Awansu Zawodowego;
  • Zasady planowania i metody realizacji planu rozwoju zawodowego;
  • Zasady opracowywania sprawozdania;
  • Ocena pracy nauczyciela na zakończenie stażu;
  • Dokumentacja składana do wniosku;
  • Przygotowanie do rozmowy  przed komisją kwalifikacyjną.

Wpłaty w wysokości 100 zł na konto podane w osobnej informacji od stycznia 2019r