V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor

Super Dyrektorzy poszukiwani!

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola” (dawniej ,,Przed Szkołą”) mają zaszczyt ogłosić V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Kandydatów można zgłaszać do 16 lipca 2018 r.

Super Dyrektorzy to świetni pedagodzy i skuteczni menedżerowie. Tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniającą samodzielność swoich podopiecznych. Ich wizja placówki zakłada współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.  Celem konkursu jest wyróżnienie ich i ukazanie działań szerszemu środowisku edukacyjnemu.

Kandydatów do tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum trzyletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XX Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 18 października 2018 r.

Zgłoszenia należy przysyłać do 16.07.2018 r., zgodnie z zasadami i regulaminem zamieszczonymi na stronie konkursu:

http://www.superdyrektor.pl

Zapraszamy do rozpowszechniania informacji o konkursie oraz zgłaszania kandydatów.

Super Dyrektor 2018 Bs