Regionalny System Doradztwa Metodycznego

W 2016 roku do Regionalnego Systemu Doradztwa Metodycznego w regionie opolskim przystąpiły 34 gminy i 5 powiatów województwa opolskiego. Nowe gminy to Baborów, Chrząstowice, Kietrz i Lubsza.

Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego przez 51 doradców metodycznych i nauczyciele przedmiotów zawodowych – 2 doradców metodycznych.

Nauczyciele – doradcy docierają do Państwa szkół w poniedziałki wg harmonogramów przesłanych na adres , do organów prowadzących oraz umieszczone są w naszej zakładce – wykaz doradców. Dwa razy w roku są organizatorami konferencje metodycznych wg tematyki związanej z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli. Raz w miesiącu wszyscy doradcy spotykają się na konsultacjach zespołowych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu dzieląc się spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi pracy doradczej. Ponadto w każdy drugi poniedziałek miesiąca pełnią dyżur pod telefonem. Kontaktować się można również mailowo. Adresy doradców można znaleźć korzystając z zakładki wykaz doradców na naszej stronie.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Regionalnego Systemu Doradztwa Metodycznego w regionie opolskim udziela Renata Najwer pod adresem rnajwer@rcre.opolskie.pl lub telefonicznie – 77 404 75 75.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół objętych doradztwem do współpracy z doradcami metodycznymi w poszczególnych gminach i powiatach.

Renata Najwer
– regionalny koordynator
systemu doradztwa metodycznego