Kadra RCRE

Dyrekcja

Bartłomiej Piechaczek
p.o. Dyrektor RZPWE
b.piechaczek@oce.opolskie.pl 774047531
Franczak Hanna
wicedyrektor ds. edukacji
h.franczak@oce.opolskie.pl 774047531 506526324
Rippel Rafał
wicedyrektor ds. PBW
r.rippel@oce.opolskie.pl 774536692 602452948
Rożniatowski Stanisław
wicedyrektor ds. projektów
s.rozniatowski@oce.opolskie.pl 774047531 600344621

Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Patelska-Górna Anna
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
a.patelska@oce.opolskie.pl 774047580 502045358
Joanna Bałach-Frankiewicz
doradca metodyczny
j.balach@oce.opolskie.pl 691884287
Dąbek Krystyna Maria
nauczyciel-konsultant
k.dabek@oce.opolskie.pl 774047581
Goldyn Irena
doradca metodyczny
i.goldyn@oce.opolskie.pl 500517649
Lalik Anna
doradca metodyczny
a.lalik@oce.opolskie.pl 602486798
Policińska Ewelina
nauczyciel-konsultant
e.policinska@oce.opolskie.pl 774047564
Rokita Krystyna
doradca metodyczny
k.rokita@oce.opolskie.pl 504338947
Szczepańska Izabela
nauczyciel-konsultant
i.szczepanska@oce.opolskie.pl 774047588 786954402
Jolanta Koj
doradca metodyczny
j.koj@oce.opolskie.pl 692810609

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego

Podolak Ireneusz
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
i.podolak@oce.opolskie.pl 774047583
Gabis Elżbieta
doradca metodyczny
e.gabis@oce.opolskie.pl 693429933
Anna Hiller-Janik
doradca metodyczny
a.hiller@oce.opolskie.pl 603845961
Alina Hornatkiewicz
doradca metodyczny
a.hornatkiewicz@oce.opolskie.pl 693166808
Mieczysław Biel
nauczyciel-konsultant
m.biel@oce.opolskie.pl 774047584

Pracownia Wspomagania Szkół

Najwer Renata
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
r.najwer@oce.opolskie.pl 774047575 696662021
Bartoszek Wiesław
doradca metodyczny
w.bartoszek@oce.opolskie.pl 514022123
Bułka Beata Zofia
nauczyciel-konsultant
b.bulka@oce.opolskie.pl 774047560
Błaszczyk Wojciech
nauczyciel-konsultant
w.blaszczyk@oce.opolskie.pl 774047570
Cichoń Sebastian
doradca metodyczny
s.cichon@oce.opolskie.pl 501401660
Edyta Chołoniewska
doradca metodyczny
e.choloniewska@oce.opolskie.pl 601972450
Langfort Ewelina
doradca metodyczny
e.langfort@oce.opolskie.pl 695456413
Hiller-Janik Anna
doradca metodyczny
a.hiller@oce.opolskie.pl 603845961
Niespor Bronisława
nauczyciel-konsultant
b.niespor@oce.opolskie.pl 774047561
Ratuś Ryszard
doradca metodyczny
r.ratus@oce.opolskie.pl 609513176
Rożniatowski Stanisław
wicedyrektor ds. nauczyciel-konsultant
s.rozniatowski@oce.opolskie.pl 774047534
Ruzik Małgorzata
doradca metodyczny
m.ruzik@oce.opolskie.pl 504106156
Zimek Roland
nauczyciel-konsultant
r.zimek@oce.opolskie.pl 774047571

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Laskowska Renata
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
r.laskowska@oce.opolskie.pl 774047557 504537889
Franczak Hanna
wicedyrektor ds. edukacji nauczyciel-konsultant
h.franczak@oce.opolskie.pl 774047533
Kossakowski Sławomir
doradca metodyczny
s.kossakowski@oce.opolskie.pl 514260213
Migacz Andrzej
nauczyciel-konsultant
a.migacz@oce.opolskie.pl 774047550
Oszmiago Iwona
nauczyciel-konsultant
i.oszmiago@oce.opolskie.pl 774047552