Kadra RCRE

Dyrekcja

Tomczak Lesław
Dyrektor RZPWE
ltomczak@rzpwe.opolskie.pl 774047531 602 358 849
Franczak Hanna
wicedyrektor ds. edukacji
hfranczak@rzpwe.opolskie.pl 774047531 506 526 324
Rippel Rafał
wicedyrektor ds. PBW
rrippel@rzpwe.opolskie.pl 774536692 602 452 948
Rożniatowski Stanisław
wicedyrektor ds. administracji i projektów
stan@rzpwe.opolskie.pl 774047531 600 344 621

Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Patelska-Górna Anna
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
apatelska@rcre.opolskie.pl 774047580 502 045 358
Joanna Bałach-Frankiewicz
doradca metodyczny
jbalach@rcre.opolskie.pl 691884287
Dąbek Krystyna Maria
nauczyciel-konsultant
kdabek@rcre.opolskie.pl 774047581
Goldyn Irena
doradca metodyczny
igoldyn@rcre.opolskie.pl 500517649
Langford Ewelina
doradca metodyczny
elangford@rcre.opolskie.pl 695456413
Lalik Anna
doradca metodyczny
alalik@rcre.opolskie.pl 602486798
Nowak Paweł
nauczyciel-konsultant
pnowak@rcre.opolskie.pl 774047572
Ościłowska Alicja
nauczyciel-konsultant
aoscilowska@rcre.opolskie.pl 774047563
Policińska Ewelina
nauczyciel-konsultant
epolicinska@rcre.opolskie.pl 774047564
Ratuś Ryszard
doradca metodyczny
rratus@rcre.opolskie.pl 609513176
Rokita Krystyna
doradca metodyczny
krokita@rzpwe.opolskie.pl 504338947
Szczepańska Izabela
nauczyciel-konsultant
iszczepanska@rcre.opolskie.pl 774047588 786 954 402
Zimek Roland
nauczyciel-konsultant
rzimek@rcre.opolskie.pl 774047571
Jolanta Koj
doradca metodyczny
jkoj@rcre.opolskie.pl

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego

Podolak Ireneusz
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
ipodolak@rcre.opolskie.pl 774047579
Gabis Elżbieta
doradca metodyczny
egabis@rcre.opolskie.pl 693429933
Anna Hiller-Janik
doradca metodyczny
ahiller@rcre.opolskie.pl 603845961
Alina Hornatkiewicz
doradca metodyczny
ahornatkiewicz@rcre.opolskie.pl 693166808
Tomczak Lesław
dyrektor RZPWE, nauczyciel-konsultant
ltomczak@rcre.opolskie.pl 774047531
Mieczysław Biel
nauczyciel-konsultant
mbiel@rcre.opolskie.pl 774047584

Pracownia Wspomagania Szkół

Najwer Renata
kierownik pracowni, nauczyciel-konsultant
rnajwer@rcre.opolskie.pl 774047575 696 662 021
Bartoszek Wiesław
doradca metodyczny
wbartoszek@rcre.opolskie.pl 514022123
Bułka Beata Zofia
nauczyciel-konsultant
bbulka@rcre.opolskie.pl 774047560
Błaszczyk Wojciech
nauczyciel-konsultant
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl 774047570
Cichoń Sebastian
doradca metodyczny
scichon@rcre.opolskie.pl 501401660
Edyta Chołoniewska
doradca metodyczny
echoloniewska@rcre.opolskie.pl 601972450
Hiller-Janik Anna
doradca metodyczny
ahiller@rcre.opolskie.pl 603845961
Niespor Bronisława
nauczyciel-konsultant
bniespor@rcre.opolskie.pl 774047561
Rożniatowski Stanisław
wicedyrektor ds. nauczyciel-konsultant
stan@rcre.opolskie.pl 774047534
Ruzik Małgorzata
doradca metodyczny
mruzik@rcre.opolskie.pl 504106156

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Laskowska Renata
kierownik pracowni nauczyciel-konsultant
rlaskowska@rcre.opolskie.pl 774047557 504 537 889
Franczak Hanna
wicedyrektor ds. edukacji nauczyciel-konsultant
hfranczak@rcre.opolskie.pl 774047533
Jędrzejczyk Jolanta
nauczyciel-konsultant
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl 774047555
Kossakowski Sławomir
doradca metodyczny
skossakowski@rzpwe.opolskie.pl 514260213
Migacz Andrzej
nauczyciel-konsultant
amigacz@rcre.opolskie.pl 774047550
Oszmiago Iwona
nauczyciel-konsultant
ioszmiago@rcre.opolskie.pl 774047552