Opolska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Szkolenie dla nowych koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie

Zapraszam osoby, które promują zdrowie w placówkach oświatowych i pragną zwiększyć kompetencje w tym obszarze do skorzystania ze wsparcia Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz z oferty szkoleniowej RCRE. Szkolenie dla nowych szkolnych koordynatorów odbędzie się 18 listopada 2017r.

Wojewódzkie Certyfikaty dla Szkół Promujących Zdrowie zostały wręczone

Uprzejmie informujemy, że w dniach 07-11.09.2017 podczas  narad z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek oraz pan Wicekurator Artur Zapała wręczyli placówkom oświatowym Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie. Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, …