Aktualności

“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” kurs dla realizatorów programu

“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

TO PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ, UKIERUNKOWANY NA:

-przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
– podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z …

„EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej” – szkolenie dla nauczycieli

„EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej”  – szkolenie dla nauczycieli w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej

Zapraszamy na  kolejne szkolenie  dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny realizowane w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny

Ogłoszenie wyników konkursu na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa w składzie:

  1. dr Beata Zofia Bułka – nauczyciel konsultant RCRE, przewodnicząca komisji
  2. dr Dagmara Kawoń-Noga – nauczyciel bibliotekarz PBW, członek komisji
  3. Agnieszka Skrzydelska – nauczyciel konsultant RCRE, sekretarz komisji
  4. Krystyna Dąbek – nauczyciel konsultant RCRE, członek

Egzamin Ósmoklasisty – spotkania

Szanowni Państwo, Nauczyciele szkół podstawowych!

Zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne w zakresie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, które odbędą się dniach:

29.10. 2018r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, w godzinach:

– 9.00-10.30 – język obcy – …

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

W dniach 16-19 października 2018r. zrealizowany został ostatni moduł polsko-niemieckiego projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji realizowanego przez partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli Województwa Opolskiego i Regionu Nadrenia-Palatynat.

Do Ośrodka Szkoleniowego RZPWE w Niwkach przybyli nauczyciele i dyrektorzy dziesięciu szkół partnerskich …

Konkurs o niepodległości

W związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym a jednocześnie dniem wolnym od pracy odwołuje się zaplanowaną na dzień 12.11.2018 r. konferencję podsumowującą konkurs na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie.

Jednocześnie informujemy, że ww. konferencja odbędzie …

Wizyta studyjna delegacji z Litwy w RZPWE

W dniach 10-11.10.2018r. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji gościł w ramach wizyty studyjnej delegację z Litwy. W jej składzie był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji  Narodowej Litwy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz nauczyciele.

Celem wizyty było poznanie modeli współpracy pomiędzy organami prowadzącymi  a …