Międzynarodowy Konkurs „KANGUR NATEMATYCZNY” na Opolszczyźnie

21 marca 2024 roku w wielu szkołach w Polsce przeprowadzony został Międzynarodowy Konkursu “Kangur Matematyczny”.

Organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu a koordynatorem w regionie opolskim jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu.

Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach. Czas przeznaczony na rozwiązywanie testu wynosi 75 min, a autorem zadań co roku są władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych kategorii podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień , w którym prowadzony jest konkurs stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Do konkursu “Kangur Matematyczny 2024” w regionie opolskim przystąpiło łącznie 5443 uczniów w tym w kategorii:

Żaczek – 960

Maluch- 1828

Beniamin- 1510

Kadet-714

Junior- 273

Student – 158

 

Tytuł Laureata uzyskało 5 uczniów

Nagrody dla laureatów:

1 nagroda – wyjazd na obóz matematyczny na Litwę

4 nagrody rzeczowe – bony upominkowe i dyplomy

 

Wyniki bardzo dobre uzyskało 55 uczniów

Nagrody dla bardzo dobrych:

nagrody  rzeczowe- bony upominkowe i dyplomy

 

Wyróżnienia uzyskało 547 uczniów

Nagrody dla wyróżnionych:

książki i dyplomy

 

Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego przy Opolskim Centrum Edukacji
w Opolu gratuluje wszystkim nagrodzonym, a Szkolnym Organizatorom serdecznie dziękuje za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i dobrą współpracę.

Zapraszamy do udziału w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY 2025 !

Z poważaniem

 

Renata Najwer
koordynator regionalny konkursu