Kurs: Mediacje jako alternatywna metoda rozwiazywania konfliktów w grupie zróżnicowanej – już za nami!

To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki
między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania.
J. Gut, W. Haman, Docenić konflikt

W piątek, 7 czerwca grupa nauczycieli opolskich szkół w atmosferze konstruktywnego dialogu i współpracy ukończyła 40 godzinny kurs “Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w grupie zróżnicowanej”. Ostatnie dwa z dziesięciu modułów (6 i 7 czerwca) odbyły się w ośrodku szkoleniowym Opolskiego Centrum Edukacji w Niwkach, gdzie uczestnicy ćwiczyli mediacje na wybranych przykładach oraz przystąpili do egzaminu praktycznego, wykorzystując do tego przestrzeń – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, w ogrodzie edukacyjnym. Wcześniejsze moduły odbyły się w Opolskim Centrum Edukacji przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu, gdzie nauczyciele od lutego br. poznawali podstawy mediacji, procedury prawne, techniki skutecznej komunikacji, negocjacji i dialogu motywującego oraz sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w grupie zróżnicowanej, nie omieszkując się przy tym czasem pokłócić :).  Kurs zakończył się egzaminem praktycznym, który wszyscy uczestnicy zaliczyli wynikiem pozytywnym! Nie mogło być inaczej! Zarówno szkolenie jak i egzamin przebiegały w przyjaznej atmosferze współpracy i dobrych relacji, czego dowodem są opinie nauczycieli, przekazane zarówno w formie ustnej, jak i w ewaluacjach końcowych.  Oto niektóre z nich:

Polecam te zajęcia, ponieważ:

 • spełniły w  pełni moje oczekiwania, panowała bardzo dobra atmosfera, pozyskałam ogromny zasób wiedzy;
 • prowadzący przekazali przydatną w praktyce wiedzę;
 • zostały perfekcyjnie zorganizowane i poprowadzone;
 • rozwijają kompetencje miękkie, są przydatne w codziennej pracy nauczyciela, w tym w pracy w grupach z dziećmi z Ukrainy;
 • przekazały dużą dawkę wiedzy, panowała wspaniała atmosfera;
 • pomagają rozwijać samoświadomość oraz sprzyjają rozwojowi zawodowemu;
 • były merytoryczne, atmosfera sprzyjała zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności;
 • było konkretne, w przemiłej atmosferze, duża wiedza i kompetencje prowadzących;
 • były bardzo ciekawe i kreatywne, pomocne w organizacji pracy z uczniami w grupach zróżnicowanych językowo, narodowościowo;
 • były merytoryczne, poparte praktycznymi przykładami z życia;
 • prowadzący bardzo kompetentni, otwarci, pomocni; temat i cel szkolenia w pełni zrealizowany;
 • szkolenie było wartościowe, wzbogacało wiedzę i umiejętności praktyczne, atmosfera była miła i swobodna;
 • poszerza kompetencje miękkie uczestników;
 • pozwoliło doskonale rozwinąć umiejętności mediacyjne;
 • pozwoliło poznać techniki mediacyjne i w ogóle czym są mediacje;
 • rozwija umiejętności, poszerza wiedzę;
 • zostały przeprowadzone profesjonalnie, w cudownej atmosferze.

Szkolenie zorganizowane zostało w oparciu o Standardy Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy MS z dn. 29.10.2007r. , a jego ukończenie umożliwia ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym.

Udział w kursie był nieodpłatny. Szkolenie sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.