Kolejne Forum Nauczycieli Specjalistów już za nami.

Tematyka przewodnia tej edycji brzmiała: „Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych – wspieranie uczniów i siebie w dążeniu do samorozwoju”.

Czar Niwek ponownie nie zawiódł. Dwa dni upłynęły nam w mgnieniu oka a różnorodność realizowanych wątków tematycznych utrzymywała mobilizację, angażowała uwagę, skłaniała do refleksji i pogłębiania relacji.

Dziękujemy gościom zaproszonym do udziału w wydarzeniu edukacyjnym za otwartość i wsparcie szkolnych specjalistów:

  • Pan Józef Chyży – artysta i edukator – podzielił się z nami swoimi autorskimi pomysłami na budowanie relacji, współpracy a także sposobami na autoprezentację poprzez działania w obszarze sztuki.
  • Specjaliści z Ośrodka Wsparcia i Testów w Opolu prowadzonego przez Fundację Flexi Mind zaprezentowali korzyści wynikające ze stosowania technologii asystujących oraz umożliwili uczestnikom forum ich testowanie.

Zespół naszej pracowni zaprezentował ćwiczenia pomocne w opanowaniu płynnego czytania oraz skłonił do głębszej warstwy autorefleksji w obszarze indywidualnego dobrostanu.

Z zaprezentowanych inspiracji zrodziły się kolejne pomysły a uczestnicy spotkania jeszcze w trakcie pobytu w Niwkach czynili transfer zdobytej wiedzy i zgromadzonych  doświadczeń w codzienną praktykę nauczyciela specjalisty.

Zespół Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

 

Do zobaczenia w kolejnych edycjach Forum Nauczycieli Specjalistów

Iwona Oszmiago