Newsletter OCE maj 2024

Aktualne wydarzenia

Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie przygotowywania dla Państwa propozycji szkoleń, spotkań itp. na kolejny rok szkolny. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zachcecie wziąć Państwo udział w poniższej ankiecie. Celem jest pozyskanie informacji na temat Państwa potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. Odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a następnie wykorzystane przy planowaniu oferty doskonalenia na rok szkolny 2024/2025.  Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wynik pomoże nam lepiej spełnić Państwa oczekiwania. Jesteśmy po to, aby Państwa wspierać w pracy nauczyciela. Bardzo dziękujemy za  wypełnienie ankiety i poświęcony czas. Dyrekcja, nauczyciele-konsultanci i bibliotekarze Opolskiego Centrum Edukacji – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Ankieta potrzeb szkoleniowych nauczycieli – przygotowanie oferty na rok szkolny 2024-2025


Forum Nauczycieli Specjalistów „Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych – wspieranie uczniów i siebie w dążeniu do samorozwoju”.
forum/stacjonarnie
27 – 28 maja 2024 r. Ośrodek Szkoleniowy OCE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46 – 053 Chrząstowice


Różni podróżni, wspólny język
konferencja/ stacjonarnie
27.05.2024, RCRE, ul. Głogowska 27


V Konferencja metodyczna z cyklu „Zdrowie jako wartość i zasób” Higiena cyfrowa a dobrostan
konferencja, (stacjonarnie/online)
06.06.2024r.  Głogowska 27 sala 1.7/online


Nazwa wydarzenia: Jak rozwijać w klasie zróżnicowanej głębokie uczenie się?
warsztaty stacjonarne
11.06.2024, RCRE, ul. Głogowska 27


Nowości

Opolskie tajemnice. Śladami legend, zabytków i opowieści
Warsztaty – Program Niwki 2024, stacjonarnie
24-25.05.2024 r. Opole/OS Niwki


Zakończenie z Zaskoczeniem: Twórcze lekcje niemieckiego na koniec roku szkolnego
Warsztaty – Program Niwki 2024, online
27.05.2024 r. godz. 17:30 Zoom


Lekcja w QUIZIZZ
Warsztaty – Program Niwki 2024, online
03.06.2024 r. godz. 17:30 Zoom


Canva i Wakelet w pracy innowacyjnego germanisty
Warsztaty – Program Niwki 2024, online
5.06.2024 r. godz. 18:00 Zoom