Forum Nauczycieli Specjalistów „Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych – wspieranie uczniów i siebie w dążeniu do samorozwoju”.

Zespół Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu zaprasza pedagogów, terapeutów, pedagogów specjalnych pracujących w szkołach, w których uczą się uczniowie z Ukrainy na dwudniowe FORUM NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW, które odbędzie się w dniach 27 – 28 maja 2024 r.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy OCE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46 – 053 Chrząstowice.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Forma edukacyjna dofinansowana z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Proponowany program:

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych – wspieranie uczniów i siebie w dążeniu do samorozwoju.

  • Budowanie współpracy poprzez działania z obszaru sztuki.
  • Strefa specjalisty – pomiędzy dobrostanem a wypaleniem.
  • Zrozumieć i wspierać – symulatory zaburzeń widzenia, technologie asystujące.
  • Kurs na poprawę czytania.

Warsztaty realizowane w ramach Forum poprowadzą:

Józef Chyży – artysta, edukator, związany z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu.

dr Paweł F. Nowak – wojewódzki koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół promujących zdrowie.

Renata Laskowska – kierownik Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego (PZiWP-P).

Andrzej Migacz – nauczyciel konsultant PZiWP-P, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz awansu zawodowego nauczyciela, specjalista z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Iwona Oszmiago – nauczyciel konsultant PZiWP-P, specjalistka w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagog specjalny w zakresie wieloprofilowego usprawniania dzieci, pedagogiki korekcyjnej, rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Karta zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-335

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Organizator: Iwona Oszmiago

e-mail: i.oszmiago@oce.opolskie.pl