Warsztaty dla dyrektorów szkół województwa opolskiego z zakresu nowych technologii.

W marcu Opolskie Centrum Edukacji oraz Kuratorium Oświaty  zorganizowało warsztaty dla dyrektorów szkół  województwa opolskiego. Gościliśmy również przedstawicieli firm Promethean, ProData oraz Learnetic S.A.,  którzy praktycznie podczas warsztatów przekazali wiedzę dotyczącą umiejętności stosowania  nowych technologii w praktyce szkolnej.

Doskonalono niezbędne umiejętności  do prawidłowego sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowoczesnej szkole.

Warsztaty otworzył Pan Ireneusz  Podolak Dyrektor OCE i Pani Joanna Raźniewska Opolska  Kurator Oświaty .Uczestników powitał również Dyrektor Departament Edukacji I Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Pan Bartosz Medyk.

Licznie uczestniczący dyrektorzy  wzięli udział  w trzech warsztatach:

  1. Technologia dotykowa w praktyce szkolnej, czyli nowoczesna edukacja oczami dyrektora, podczas których pokazano lekcję z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz towarzyszącego mu oprogramowania, które wykorzystane mogą zostać do nadzoru pedagogicznego. Prowadzącym warsztat był  Andrzej Pietrzyk.
  2. Nowoczesny gabinet lub pracowania terapeutyczna, podczas którego zademonstrowano jak w praktyce stworzyć nowoczesny gabinet lub pracownie wspomagające dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzącymi warsztat byli: Marta Szłapka, Marcin Paks oraz Beata Sobera-Baron.
  3. Sztuczna inteligencja – szkolne wyzwanie, gdzie przedstawiono  w jaki sposób wykorzystać AI w procesie edukacyjnym. Prowadzącymi warsztat byli : Wojciech Błaszczyk, Bronisława Niespor , Roland Zimek – nauczyciele-konsultanci z Pracowni Wspomagania Szkół.

Uczestnicy w ewaluacji końcowej bardzo wysoko ocenili  merytorykę oraz   organizację prowadzonych warsztatów. Wskazywali potrzebę dalszej organizacji  szkoleń w powyższej tematyce.