Fotorelacja z konferencji „Odporność Psychiczna – jak radzić sobie z wyzwaniami w pracy w z dziećmi z różnych obszarów kulturowych”

Powspominajmy, bo warto!!!

Konferencja z warsztatami „Odporność Psychiczna – jak radzić sobie z wyzwaniami w pracy w z dziećmi z różnych obszarów kulturowych” jest już za nami. Było ciekawie, inspirująco, dużo i różnorodnie. Z opinii uczestników wiemy (i za to dziękujemy), że to był dobry i wartościowo spędzony czas!!! Że nareszcie ktoś zadbał o nauczycieli i ich stan emocjonalny!!! No i, że prosicie o więcej takich wydarzeń, bo chętnie w nich weźmiecie udział!!! Obiecujemy, że będziemy do tematu wracać i już dzisiaj zapraszamy do śledzenia naszej strony www.rcre.opolskie.pl i na FB.

Tymczasem powspominajmy jak było. A działo się działo…!

Dawid Bachryj prowadził ciekawy wykład „Dbanie o siebie to nie egoizm, to rozsądek” podczas którego poruszone zostały kwestie związane z modelem Odporności Psychicznej. Celem głównym było poznanie filarów, które wpływają na elastyczne reagowanie na wyzwania związane z pracą w szkole. Budując swoją Odporność Psychiczną wzmacniamy:

– pewność siebie

– radzenie sobie ze stresem

– zaangażowanie

– poczucie wpływu na własne życie i regulacją emocji

We współprowadzeniu Elą Zawodniak razem poprowadzili warsztaty “Odporność Psychiczna – jak elastycznie radzić sobie z wyzwaniami?” W trakcie warsztatów uświadomiliśmy sobie, że świat VUCA otacza nas teraz z każdej strony. Świat VUCA to:

– zmienności (Volatility),

– niepewności (Uncertainty),

– złożoności (Complexity),

– niejednoznaczności (Ambiguity).

Poznaliśmy kilka sposobów dzięki którym możemy zadbać o siebie poprzez rozwijanie swojej Odporności Psychicznej

Beata Grzęda-Kaczmarek – poprowadziła wykład „Jak wspierać i pomagać, by sobie nie zaszkodzić”. W porywający i dynamiczny sposób mówiła o traumie wtórnej czyli współuczestniczącej, która może wystąpić, gdy osoba udzielająca pomocy ma świadomość cierpień lub przemocy innych osób, a także kiedy staje się zaangażowana emocjonalnie w ich doświadczenia. Objawy traumy współuczestniczącej mogą być podobne do tych, które występują u osób bezpośrednio doświadczających traumatycznych zdarzeń, takich jak lęk, depresja, uczucie bezsilności, stres czy wypalenie zawodowe. Zwracała nam uwagę, ze ważne jest, aby osoby narażone na traumę współuczestniczącą miały świadomość swoich emocji i reakcji na doświadczenia innych oraz aby szukały wsparcia, gdy czują, że ich zdrowie psychiczne może być zagrożone. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, jak minimalizować ryzyko obciążeń emocjonalnych w pracy z osobami doświadczającymi stresu, trudności, obciążeń, traumy lub kryzysu (np. migracyjnego), a także jak radzić sobie z własnymi obciążeniami emocjonalnymi w kontakcie z takimi osobami. Podpowiedziała nam, jak sobie nie zaszkodzić, gdy wspieramy i pomagamy innym. Beata Gędźba -Kaczmarek prowadziła również warsztaty „Pomóż sobie, by pomagać innym”. Pracowaliśmy mocno, aby uwierzyć, że dbanie o siebie nie jest egoistyczne, wręcz przeciwnie – pozwala nam być lepszym wsparciem dla innych osób, gdy są w potrzebie. Podczas warsztatów poznaliśmy różnego rodzaju stresory, skutki stresu, mechanizmy reakcji na stres, a co najważniejsze poznaliśmy style, sposoby, techniki i metody radzenia sobie ze stresem, napięciem, obciążeniami emocjonalnymi i traumą wtórną czyli współuczestniczącą wynikającą z pomagania i wspierania tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji lub doświadczyli wydarzeń obciążających emocjonalnie i traumatycznych (między innymi w związku z kryzysem migracyjnym lub traumą wojenną). Teraz bez stresu wiemy  jak pomagać sobie, aby lepiej i skuteczniej pomagać innym.

Józef Chyży poprowadził wykład i warsztaty.

Otwarta pracowania: miejsce spotkań ze sztuką, bez granic” – to temat wspaniałego wykładu, który „od podszewki” przeszedł do meritum, pokazując z całą prawdziwością, jak trudne wyzwania współczesnego świata stawiają nas w obliczu konieczności przypominania roli sztuki i upominania się o jej obecność w przestrzeni społecznej. Staje się ona ważnym narzędziem komunikacji, wyrażania siebie jak również spoiwem łączącym różnorodne środowiska czy narody. W ramach wystąpienia zaprezentowane zostały autorskie praktyki z zakresu sztuki i edukacji artystycznej realizowane między innymi w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Solidaryzując się z Ukrainą, chcemy wspierać edukację jej dzieci i młodzieży, które trafiły do naszego kraju. Sztuka może stać się ważnym, wspierającym narzędziem zmian społecznych,  poprzez edukację wrażliwości jak również kształtowanie świata wartości.

Temat warsztatów to „Kierujemy na sztukę! Dialogiczna wartość warsztatów artystycznych”, który w części praktycznej pozwolił uczestnikom na zrealizowanie kilku tematów warsztatów plastycznych. Poprzez te ćwiczenia pokazał, iż sztuka jest doskonałą pomocą w rozumieniu odmienności kulturowych i daje nam narzędzia do budowania relacji, integracji oraz komunikowania się ponad barierami językowymi.

Na warsztatach u Eli Zawodniak i Dawida Bachryja
Na warsztatach u Eli Zawodniak i Dawida Bachryja
Beata Gędźba-Kaczmarek podczas warsztatów
Beata Gędźba-Kaczmarek podczas warsztatów
Nasze uczestniczki zajęć zaangażowane w pracę warsztatową_wygodnie, bezpiecznie i twórczo
Nasze uczestniczki zajęć zaangażowane w pracę warsztatową – wygodnie, bezpiecznie i twórczo
Renata Laskowska w pełnym zaangażowaniu i poświęceniu nad pracą
Renata Laskowska w pełnym zaangażowaniu i poświęceniu nad pracą
W trakcie warsztatów u Józefa Chyzego sztuka łączy, inspiruje, angażuje i zaciera różnice, pełne zaangażowanie
W trakcie warsztatów u Józefa Chyzego sztuka łączy, inspiruje, angażuje i zaciera różnice, pełne zaangażowanie
Józef Chyży podczas wykładu
Józef Chyży podczas wykładu
Beata Gędźba_Kaczmarek podczas prowadzenia wykładu
Beata Gędźba_Kaczmarek podczas prowadzenia wykładu
Wykład prowadzi Dawid Bachryj
Wykład prowadzi Dawid Bachryj