Konferencja: Dyrektor szkoły wobec nowych technologii w edukacji

Zapraszamy na konferencję

Dyrektor szkoły wobec nowych technologii w edukacji.

Warsztaty dla dyrektorów szkół województwa opolskiego z zakresu nowych technologii. Warsztaty dla dyrektorów szkół. 

Data: 22-03-2024 r.

Miejsce: Opolskie Centrum Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Zapisy na konferencję:

Dyrektor szkoły wobec nowych technologii w edukacji. – System Obsługi Kursów – Opolskiego Centrum Edukacji

 

Celem konferencji jest: doskonalenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowoczesnej szkole. umiejętność stosowania nowych technologii w praktyce szkolnej, umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja nowoczesnej pracowni komputerowej i pracowni specjalistycznej w szkole.

Organizatorzy:

Kontakt ze strony OCE: Renata Najwer – kierownik Pracowni Wspomagania Szkół w Opolskim Centrum Edukacji – RCRE.  r.najwer@oce.opolskie.pl tel.: 774047575 kom.:696662021.

Kontakt ze strony Kuratorium Oświaty w Opolu:

Marek Wąsowski – Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji. tel.: +48 607035677, e-mail: mwasowski@kuratorium.opole.pl;

Jacek Szostak zastępca dyrektora Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu, jszostak@kuratorium.opole.pl tel. kom. 691733131

 

 

Harmonogram:

 

1. 8.45.00-9.30– rejestracja uczestników w OCE ul. Głogowska

2. 9.30-9.45 rozpoczęcie (sala 1.7 – aula), przywitanie gości i prowadzących Pan Ireneusz Podolak Dyrektor OCE

 • Pani Joanna Raźniewska Opolski Kurator Oświaty
 • Robert Hubluk Dyrektor Handlowy Promethean w Europie Wschodniej
 • Marta Szłapka – Product Manager marki vCloudPoint w firmie PRODATA
 • Marcin Paks – Business Development Manager w Learnetic S.A.
 • Andrzej Pietrzyk nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im prof. Z. Religii w Gilowicach
 • Bronisława Niespor nauczyciel-konsultan OCE-RCRE
 • Roland Zimek nauczyciel-konsultan OCE-RCRE
 • Wojciech Błaszczyk nauczyciel-konsultan OCE-RCRE

 

 

3. 9.45 – 13.30 Warsztaty 60 minutowe w grupach: (równolegle 3 warsztaty dla grup A, B, C)

4. 10.45 – 11.00 zamiana grup i sal (15 minut)

 • Warsztat I- sala 1.8– jest łącze internetowe „po kablu”+WiFi, Prowadzący Andrzej Pietrzyk;
 • Warsztat II – sala 1.34 – jest łącze internetowe „po kablu”+WiFi. Prowadzący Marta Szłapka, Marcin Paks, Beata Sobera – Baron;
 • Warsztat III – sala 2.4 (I piętro) – jest łącze internetowe „po kablu”. Prowadzący Bronisława Niespor, Roland Zimek  i Wojciech Błaszczyk – nauczyciele-konsultanci z OCE-RCRE.

 

5. 9.45-10.45 I sesja warsztatowa  (60 minut)

6. 11.00  – 12.00  II sesja warsztatowa (równolegle 3 warsztaty dla grup C, A, B) (60 minut)

7. 12.00 – 12.30 przerwa (catering – ciepły posiłek, napoje, chleb) (30 minut)

8. 12.30 – 13.30 III sesja warsztatowa (równolegle 3 warsztaty dla grup B, C, A) (60 minut)

 

13.30- KONIEC

 

OPIS warsztatów

 

Warsztat I: Technologia dotykowa w praktyce szkolnej, czyli nowoczesna edukacja oczami dyrektora.

Prowadzący: Andrzej Pietrzyk, sala 1.8

Opis warsztatu (autor):

Dzięki programowi „Aktywna Tablica” monitory interaktywne przestały być dobrem luksusowym. Dziś prawie w każdej szkole są takie urządzenia. Niestety często nie są wykorzystywane w odpowiedni sposób.

 

Celem tego spotkania będzie pokazanie dyrektorom szkół jakim sprzętem dysponują,

jakiego wykorzystania tej technologii mogą oczekiwać od swoich nauczycieli i jak wprowadzić ten temat do nadzoru pedagogicznego. Będzie też kilka słów o ocenianiu kształtującym i czymś, co sam nazywam „undercover teaching” czyli „nauczanie pod przykrywką”, do którego to technologia dotykowa też świetnie się nadaje.

Zresztą trudno będzie znaleźć przykłady sytuacji, w których się nie przyda. Monitor interaktywny jest moim zdaniem niezbędnym środkiem dydaktycznym. Oferuje wszystko, co jest na lekcji potrzebne. Służy jako zwykła tablica, bez której nie wyobrażamy sobie prowadzenia zajęć. Jednocześnie stanowi swego rodzaju centrum edukacji klasowej. Dzięki możliwości instalowania aplikacji staje się: wyszukiwarką informacji i obrazów, atlasem geograficznym, atlasem anatomicznym, przeglądarką obrazów, programem wspierającym geometrię płaską jak i 3D. A wszystko to w wersjach umożliwiających interakcję. Właściwie każda aplikacja działająca na tablecie czy smartfonie będzie dla uczniów dostępna w wersji kilkudziesięciocalowej. Odpowiednie wykorzystanie i płynne przechodzenie między trybami i aplikacjami umożliwia niezwykle kreatywne prowadzenie lekcji oraz dużą aktywizację uczniów. Dzięki funkcji łączenia się z monitorem z urządzeniami uczniowskimi dostajemy nowe możliwości współpracy.

Moje wystąpienie nie będzie ani reklamą, ani pokazem. Zaproszę uczestników na lekcję

z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz towarzyszącego mu oprogramowania.

Moim zdaniem najlepiej przekonać się samemu jak może wyglądać edukacja w nowoczesnym wydaniu. I na to proszę się przygotować, bo jak mówił Konfucjusz:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

 

Wymagania techniczne: sala dla 30 uczestników, dostęp do internetu, zasilanie. Prowadzący warsztaty będzie pracował na własnym monitorze interaktywnym.

 

 

Warsztat II: Nowoczesny gabinet lub pracowania terapeutyczna.

Prowadzący: Marta Szłapka, Marcin Paks, Beata Sobera – Baron, sala 1.34

Opis warsztatu (autor):

 

Jak w praktyce stworzyć nowoczesny gabinet lub pracownie wspomagająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak można wspomóc w nauczaniu i zarządzaniu klasą. Dodatkowo dowiesz się że terminale vCloudPoint to sprawdzony sposób nowoczesności i oszczędności. Mała pracownia tak wiele możliwości. Jak w praktyce wygląda nauka z wykorzystaniem terminali komputerowych – kontrola pracy ucznia – co aktualnie robi, jakie strony www przegląda; łatwość prezentacji materiałów edukacyjnych; bieżące komentowanie dokonań uczniów na ich własnych ekranach; udostępnianie widoku ekranu nauczyciela.

Jak poprawia się jakość pracy w tego typu pracowni komputerowej oraz czym jest technologia terminalowa. Do każdej pracowni dołączone jest dedykowane specjalistyczne oprogramowanie, które odpowiada na potrzeby! Dzięki temu nasze rozwiązanie znakomicie wpisuje się w program Aktywna Tablica!  mTalent to wielokrotnie nagradzane, stworzone przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem interaktywne programy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz potrzebami ogólnorozwojowymi. Niezastąpione w terapii, edukacji włączającej czy indywidualizacji procesu edukacyjnego.

Programy z serii mTalent to również gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Na warsztacie uczestnicy wypróbują pracownię terapeutyczną w praktyce.

 

Wymagania techniczne: sala warsztatowa dla 30 uczestników, 6 stolików do montażu stanowisk terminalowych, dostęp do internetu przewodowego, zasilanie. Prowadzący warsztaty będą pracowali na własnym sprzęcie (stanowiska terminalowe, monitor interaktywny).

 

Warsztat III: Temat: Sztuczna inteligencja – szkolne wyzwanie. Opolskie Centrum Edukacji. 3 x 1 h

Prowadzący: Wojciech Błaszczyk, Bronisława Niespor , Roland Zimek – nauczyciele-konsultanci z Pracowni Wspomagania Szkół – sala 2.4

 

 

Zapisy na konferencję:

Dyrektor Szkoły Wobec Nowych Technologii W Edukacji