Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Zespół Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 11 – 12 marca 2024 r. (poniedziałek – wtorek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy OCE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum:

  1. Prawo oświatowe w praktyce – stan obecny i proponowane zmiany.
  2. Nadzór pedagogiczny wicedyrektora.
  3. Praktyczne aspekty wdrażania standardów ochrony małoletnich – sposoby realizacji, przykładowe procedury.
  4. Kompetencje wicedyrektora jako mediatora – umiejętności komunikacyjne mediatora w pracy z dorosłymi.

Koszt udziału w Forum wynosi  450 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 23/Sieć/RCRE/24 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3903

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 marca 2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Program OCE

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: r.laskowska@oce.opolskie.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY