Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w grupie zróżnicowanej

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy,

Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy pozytywnej komunikacji, tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym 40 godz. kursie z zakresu mediacji. Udział w kursie pozwoli poznać alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów, także wynikających z różnic kulturowych i językowych oraz rozwinąć umiejętności komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia, które potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy MS z dn. 29.10.2007r. i umożliwia ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego.

Zajęcia poprowadzą mediatorzy, nauczyciele konsultanci i prawnicy.
Przewiduje się realizację drugiej części szkolenia w formie kursu na mediatorów szkolnych. Uczestnikiem kursu na mediatorów szkolnych może zostać osoba, która ukończyła podstawowy kurs z zakresu mediacji.
Szkolenie dofinansowane z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia

Zapisy do 26 lutego!

Zapraszamy.