XXXIII edycja konkursu Kangur

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Szanowni Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu

Rozpoczynamy nową XXXIII edycję konkursu Kangur. W roku 2024  konkurs przeprowadzony zostanie
w czwartek, 21 marca 2024r.  o godzinie 900

 • Zgłoszenia szkół od Szkolnych Organizatorów Konkursu przyjmujemy internetowo. Obowiązują konta z poprzedniej edycji. Proszę kliknąć logowanie szkół – działa ”przypominarka” – reset haseł (dane są wysyłane na podany wcześniej email i można wtedy zmienić hasło).Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez stronę głównego organizatora kangur-mat.pl
 • Jeśli szkoła nie ma jeszcze konta (lub zmieniła się osoba prowadząca konkurs i są problemy ze zmianą danych) to w trakcie rejestracji prosimy o wypełnienie formularza (szkoła otrzyma konto, odpowiedni login i hasło).
 • W dniu konkursu każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2024 otrzyma tangram chiński.
 • Aby uczestnicy konkursu otrzymali w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa prosimy o dotrzymanie terminu zgłaszania szkół.
 • Można pobrać plakat na nową edycję w formacie A4 ze strony kangur-mat.pl

Logowanie szkół i zgłaszanie liczby uczestników już aktywne, wpłaty będą przyjmowane po 02 stycznia 2024r.  na konto:

Opolskie Centrum Edukacji  w Opolu
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.  Numer konta: 51 1160 2202 0000 0003 0943 9198

 • Zgłoszenia internetowe będziemy przyjmować do 02 lutego 2024r,. Prosimy o dotrzymanie terminu płatności do 02.02.2024r. (tego dnia zgłaszamy rejon opolski i wpłacamy pieniądze na konto organizatora głównego) może to być przelew bankowy (priorytet- dojdzie na drugi dzień roboczy) lub przelew internetowy (dochodzi dniu roboczym) ale nie pocztą (wpłata dociera po  tygodniu).
 • Warunkiem potwierdzenia zarejestrowania szkoły jest przesłanie na adres Opolskiego Centrum Edukacji
  w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27 przez szkolnego koordynatora konkursu mailem scanu karty zgłoszenia oraz  kserokopii wpłaty z kodem szkoły.

 • Konkurs “Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. W roku 2024 opłata ta od osoby wynosi 16 zł.
 • Organizator konkursu w szkole powinien posiadać e-mail. Proszę o zaktualizowanie konta szkół i nazwy szkoły.

Liczymy na życzliwe zainteresowanie Międzynarodowym Konkursem „Kangur Matematyczny”. Mamy nadzieję, że w Państwa szkole dzień 21 marca 2024 roku stanie się prawdziwym Świętem Matematyki.


Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Renata Najwer