Konferencja: Czy i jak oceniać? Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Opolskie Centrum Edukacji, Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół, a także wszystkich zainteresowanych tematyką wewnątrzszkolnego oceniania w świetle przepisów prawa oraz w świetle praktyki szkolnej  na dwudniową konferencję metodyczną.

Konferencja odbędzie się w formule online na platformie TEAMS.

Termin 11 i 13 grudnia 2023 godz. 16.00-19.00

Program:

11 grudnia
16.00 Otwarcie konferencji
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego – oczekiwanie na potwierdzenie wystąpienia

Moderacja – Anna Patelska-Górna, Krystyna Dąbek – Opolskie Centrum Edukacji

16.15 Jak oceniać, żeby budować motywację do nauki? – dr Marzena Żylińska, Prezeska Fundacji Budzące się Szkoły
17.00 Jak zdjąć klątwę z oceniania i uczynić je pożytecznym – dr Tomasz Garstka, psycholog
17.45 Przerwa
18.00 Ocenianie wspierające w praktyce szkolnej – Małgorzata Modliborska – dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu
18.30 Po co oceniamy? Poszukajmy odpowiedzi w przepisach prawa – Renata Laskowska – nauczycielka konsultantka Opolskiego Centrum Edukacji

19.00 Podsumowanie i zakończenie I. dnia konferencji

13 grudnia
16.00 Nauczanie wzbudzające zaangażowanie uczniów – dr Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
16.30 Kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym, a koniecznością wystawienia stopnia – Danuta Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, propagatorka oceniania kształtującego
17.30 Ocenianie w praktyce – warsztaty dla nauczycieli w dwóch grupach: edukacja wczesnoszkolna i kształcenie ogólne (szkoła podstawowa, kl. 4-8 i ponadpodstawowa) – Agnieszka Spikert, WMODN, Krystyna Dąbek, OCE, Małgorzata Modliborska, dyrektorka szkoły, Anna Patelska-Górna, OCE
19.00 Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie konferencji

Koszt udziału 100 zł

Wpłaty należy dokonać  do 5 grudnia na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie tematu: “Czy i jak Oceniać?” oraz nr szkolenia 121/Konf/RCRE/23
(faktury na placówki lub indywidualne wystawiane będą po konferencji)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia

Kontakt do organizatorów:
Anna Patelska-Górna, a.patelska@oce.opolskie.pl 77 404 75 80
Krystyna Dąbek, k.dabek@oce.opolskie.pl 77 404 75 81