Newsletter OCE listopad 2023

Aktualne wydarzenia

Opolskiego Centrum Edukacji


Forum stacjonarne

Forum Dyrektora Przedszkola

14-16.11.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Kurs – Program Niwki 2023, online

Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej: ocenianie na DaM i HiK

14-28.11.2023 r. godz. 17:30 Zoom/Moodle


Wykłady online, warsztaty stacjonarne, wystawy

Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii

14-21.11.2023 r. MS Teams, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14 oraz Filie w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie


Warsztaty – Program Niwki 2023, online

Historia i kultura kreatywnie – historia w roli głównej

16.11.2023 r. godz. 17:30 Zoom


Warsztaty – Program Niwki 2023, stacjonarnie

Metodyczny ekspres na niemieckim

18-19.11.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Warsztaty – Program Niwki 2023, online

TIK-owy niemiecki: nauka języka ze wspomaganiem sztucznej inteligencji

21.11.2023 r. godz. 17:30 Zoom


Forum stacjonarne

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

21-22.11.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Warsztaty, stacjonarnie i online

Współpraca, Inspiracja, Rozwój – sieć nauczycieli historii i WOS

23.11.2023 r. godz. 16:00  RCRE Opole ul. Głogowska 27 oraz MS Teams


Warsztaty – Program Niwki 2023, stacjonarnie

Wzmacniające przytulenie na jesienne przesilenie – warsztaty rozwojowe z elementami arteterapii

25-26.11.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Kurs kwalifikacyjny, online

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

listopad 2023 – czerwiec 2024, Platforma Moodle


Kwartalnik .edu

Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą w Kwartalniku .edu, wydawanym przez OCE. Najnowsze wydanie Kwartalnika ukaże się w grudniu 2023 r. Przyjmujemy artykuły do 15 grudnia 2023 r.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY