Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2023 r. (wtorek – środa).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy OCE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum:

  1. Zasady i tryb ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nowych zasadach – podstawy prawne.
  2. Rola i zadania mentora nauczyciela przygotowującego się do zawodu w praktyce.
  3. Rola i zadania wicedyrektora w zakresie wsparcia nauczyciela przygotowującego się do zawodu
    z perspektywy współpracy z mentorem
    .
  4. “Superwizja” zajęć nauczyciela przygotowującego się do zawodu – znaczenie superwizji wspierającej, jej etapy i przebieg.
  5. Obserwacja zajęć w okresie przygotowania do zawodu a ocena pracy nauczycielaarkusze obserwacji jako narzędzie kompetencyjnego wsparcia nauczycieli metodą obserwacji ukierunkowanej na indywidualny rozwój nauczyciela.
  6. Specyfika obserwacji zajęć specjalistycznych w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela – arkusze obserwacji (narzędziownia wicedyrektora).

Program OCE

Koszt udziału w Forum wynosi  450 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 104/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3737

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: r.laskowska@oce.opolskie.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY