Z OCE na rzecz bezpieczeństwa

“Bezpieczeństwo jest wtedy, gdy nie musimy się bać” i jeszcze “wtedy, gdy przestrzegamy zasad”. O bezpieczeństwie, a w szczególności tym związanym z ogniem, rozmawialiśmy z uczniami klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu.

Najmłodsi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat prewencji pożarowej. Aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz grach i zabawach, w trakcie których kolorowali, maszerowali i tańczyli. Starsi deszyfrowali znaczenie znaków ewakuacyjnych i ppoż znajdujących się w szkole oraz przypominali zasady postępowania na wypadek pożaru w domu i w szkole.

Uczniowie mają moc – moc wiedzy 🙂