Forum Dyrektora Przedszkola

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA, które odbędzie się w dniach
14–16 listopada 2023 r.
(wtorek – czwartek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy OCE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum:

  1. Procedury ochrony dzieci przed przemocą – nowe obowiązki dyrektorów przedszkoli.
  2. Zasady i tryb ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nowych zasadach – podstawy prawne.
  3. Rola i zadania mentora nauczyciela przygotowującego się do zawodu w praktyce.
  4. Rola i zadania dyrektora w zakresie wsparcia nauczyciela przygotowującego się do zawodu z perspektywy współpracy z mentorem.
  5. “Superwizja” zajęć nauczyciela przygotowującego się do zawodu – znaczenie superwizji wspierającej, jej etapy i przebieg.
  6. Obserwacja zajęć w okresie przygotowania do zawodu a ocena pracy nauczycielaarkusze obserwacji (narzędziownia dyrektora szkoły).

Program OCE Program OCE

Koszt udziału w Forum wynosi  580 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektora Przedszkola”
Nr 90/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3739

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: r.laskowska@oce.opolskie.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY