Projekt partnerski “MAMY RADY NA ODPADY”

W ramach realizacji zadania „Włączenie problematyki ekologii integralnej i gospodarki cyrkulacyjnej do programów edukacyjnych szkół w woj. Opolskim” w projekcie partnerskim pn. “MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, w ramach Działania 5. 2. RPO WO na lata 2014-2020 powstał film edukacyjny dla klas VII-VIII szkoły podstawowej pt. „TELEPROBLEM”. Film trwa niespełna 25 minut i przedstawia dwie drogi odpadu, którym w filmie jest zepsuty telefon komórkowy.

Film został przygotowany w wersji polskiej, ale również przygotowana została wersja z napisami w języku polskim, ukraińskim oraz w wersji z audiodeskrypcją.

Do filmu dołączono profesjonalną obudowę metodyczną. Całość stanowi więc komplet narzędzi dla nauczyciela do przeprowadzenia lekcji o tematyce gospodarki odpadami.

Film został przygotowany na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (kontakt: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel. 77 444 55 44)

 Materiał do pobrania

O projekcie