Newsletter OCE wrzesień 2023

Zmiana nazwy RZPWE na OCE

Z dniem 1 września 2023 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr LVI/578/2023 z 29 sierpnia 2023 roku zmianie ulega nazwa Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na Opolskie Centrum Edukacji, które zachowuje mienie, należności i zobowiązania Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Jednostki wchodzące w skład Opolskiego Centrum Edukacji, tj. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zachowują odrębność instytucjonalną.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Opolskiego Centrum Edukacji jest Bartłomiej Piechaczek.

Adres: Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

Telefon: +48 77 457 98 95, +48 77 404 75 30

Strona internetowa: http://oce.opolskie.pl

Adres e-mail: kontakt@oce.opolskie.pl

REGON 365183911, NIP 7543125519

Bank Millenium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr LVI/578/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Uchwała Sejmiku Woj. Opolskiegp w spr. zmiany nazwy RZPWE.pdf (1,31MB)


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych i Nauczyciele

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą, przygotowaną dla WAS przez zespół pracowników Opolskiego Centrum Edukacji:

Szkolenia Rad Pedagogicznych, Konferencje i Warsztaty, … z OCE, by osiągać sukcesy!

Plakat w formacje PDF z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/24

Aktualna dostępna oferta szkoleń w System Obsługi Kursów