Konferencja – „Różni podróżni – wspólny język”

Zapraszamy na konferencję problemową; „Różni podróżni – wspólny język” kierowaną do nauczycieli pracujących z dziećmi niepolskojezycznymi z doświadczeniem uchodźstwa. Podczas konferencji zajmiemy się kształtowaniem szeroko rozumianych kompetencji językowych uczniów i nie tylko tym.

Chcemy, aby od nowego roku szkolnego praca z dziećmi z Ukrainy stała się dużo łatwiejsza, a jej planowanie prostsze. Proponujemy nowe pomysły,  rozwiązania i ciekawe narzędzia.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. w RZPWE w Opolu, ul. Głogowska 27, godz. 10.00, sala nr 1.7

Program:

10.00 – Rozpoczęcie

10.05 – 10.50 – Kompetencje językowe a dzieci ze spe – prowadząca: Iwona Oszmiago (zakres tematyczny – wsparcie dziecka w zakresie rozwijania kompetencji językowych)

10.50 – 11.50 – Biblio- i arteterapia oraz ich walory w kontekście przeżywania literatury i sztuki – przykłady ćwiczeń integrujących grupę i budujących relacje społeczne –  prowadzące: Justyna Jurasz, Barbara Pająk (zakres tematyczny – biblio – i arteterapia we wspomaganiu rozwoju, kształtowaniu postaw, norm społecznych i wartości)

11.50 – 12.10 – przerwa

12.10 – 13.00 – Język edukacji szkolnej w grupie heterogenicznej. Od języka polskiego jako obcego do języka edukacji szkolnej– prowadząca: Krystyna Maria Dąbek (zakres tematyczny: kompetencje językowe, wzbogacanie zasobów językowych, mowa a wspomaganie, mowa a rozwój procesów myślenia dziecka)

13.00-13.05 – Zakończenie

Konferencja jest organizowana w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do zgłoszeń: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3694

Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek: kdabek@rcre.opolskie.pl

Zapraszamy