Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych.

Oddział Opolski PFRON zaprasza Państwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące potrzeb wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu budowa modelu wsparcia ucznia z niepełnosprawnościami:

“Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia ucznia
ze spektrum autyzmu”.

Miejsce: Regionalnego Zespołu Wsparcia Placówek Edukacji, ul. Głogowska 27

Data: 12.05.2023 r., godz. 10.00

Celem spotkania jest próba wypracowania efektywnego modelu wsparcia oraz stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji i placówek edukacyjnych w obszarze wsparcia ucznia z niepełnosprawnościami.
Tworzenie rozwiązań w tym zakresie wydaje się niezbędne w kontekście zmian wynikających z wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji włączającej. Wierzymy, że podejmowane działania zwiększą efektywność wsparcia dla uczniów i ich rodziców jak również całego otoczenia systemu edukacji.

Program:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Potwierdzenie udziału do 10 maja 203 r. – jnowak@pfron.org.pl

Informacje o spotkaniu – Pani Jolanta Nowak – Oddział Opolski PFRON

ZAPRASZAMY