Wiosenne Forum Dyrektorów Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach
29 – 30 maja 2023 r.
(poniedziałek – wtorek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania po jesiennym spotkaniu:

  1. Prawo oświatowe w praktyce – odpowiedzialność prawna dyrektora – zakres, ochrona.
  2. Ocena nauczyciela w świetle zmian w awansie zawodowym tworzenie narzędzi do sprawnego dokumentowania nadzoru pedagogicznego.
  3. O budowaniu warsztatu pracy młodego nauczyciela – Tworzymy ramy czy rozwijamy? Rozwiązania praktyczne.
  4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach.
  6. Rzecz o bezpieczeństwie w przedszkolu – zadania dyrektora.

Uwaga!

Proszę o zgłaszanie dodatkowej tematyki, którą chcielibyście Państwo poruszyć na forum.

Koszt udziału w Forum wynosi  450 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 16/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3361 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY