Webinar: Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie.

WEBINAR „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. W obecnych czasach to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku nastoletnim.
22.03.2023 r. dzięki Fundacji Instytut CYBERBEZPIECZEŃSTWA oraz inicjatorce przedsięwzięcia i koordynatorce projektu – Pani Mai Kozłowskiej, przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości webinar pt.: „Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie”.
O zagrożeniach dla dzieci rozmawiają:

  • Beata Gędźba-Kaczmarek – psycholog, doradca zawodowy i edukacyjny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracuje w Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach im. Powstańców Śląskich, w szkole średniej, ale także z pacjentami w hospicyjnym ośrodku medycznym.
  • Magdalena Swobodzian – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, oligofrenopedagog i wychowawca
    z 13-letnim stażem pracy w szkole. Nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach im. Powstańców Śląskich.
  • Moderatorem webinaru jest Pan Wiktor Sędkowski z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa.

Podczas webinaru omawiano zagadnienia związane z rodzajami cyberprzestępstw, cyberprzemocy
i cyberzagrożenia, negatywne i niebezpieczne konsekwencje nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania Internetu i narzędzi cyfrowych oraz aspekty ochrony prawnej związane z sytuacjami doświadczania cyberprzemocy przez dzieci i młodzież. Przedstawiano także zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu uczniów obserwowane w szkole wynikające z nadmiernego używania telefonów i Internetu oraz możliwe sposoby zapobiegania  i reagowania
w sytuacjach, gdy dzieci i młodzież doświadczają cyberprzemocy.

W czasie transmisji webinaru na żywo prelegentki mogły odpowiadać na pytania zadawane im poprzez czat.
Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=jnYDNgxYqT4

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nim.