Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 08 – 10 marca 2022 r. (środa – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum:

 1. Prawo oświatowe w praktyce.
 2. Konstrukcja i zakres wsparcia szkół w województwie opolskim w zakresie zdrowia psychicznego
  i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 3. Obowiązki kadrowe dyrektora – rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem.
 4. Arkusz organizacji na rok szkolny 2023/2024:
  – wymogi dotyczących treści arkusza i zasad jego przygotowywania oraz przyjmowania;
  zasad wprowadzania zmian w treści arkusza, z uwzględnieniem terminów wejść ich w życie.
 5. Nadzór pedagogiczny w praktyce – nadzór nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Rzecz o bezpieczeństwie w szkole – zadania dyrektora.

Z ramienia Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zajęcia warsztatowe pn.: “Konstrukcja i zakres wsparcia szkół w województwie opolskim w zakresie zdrowia psychicznego i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” poprowadzą:

 • Pan Jacek Ruszczewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, jednocześnie osoba z doświadczeniem trenerskim w projektach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i zachowań problemowych/ryzykownych,
 • Pan Roman Knosala, główny specjalista w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, jednocześnie psycholog i terapeuta.

Uwaga!

Proszę o zgłaszanie dodatkowej tematyki, którą chcielibyście Państwo poruszyć na forum.

Koszt udziału w Forum wynosi  570 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 8/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3363

Zgłoszenia będą przyjmowane do 05 marca 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY