Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z placówek, w których uczą się dzieci z Ukrainy

  1. Ciało i umysł uczą się razem. Rozwijanie języka edukacji szkolnej uczniów obcojęzycznych, 6h

Treści:

  • Uczy się całe dziecko
  • Most między wiedzą a umiejętnościami
  • Co? Jak? Gdzie? Kiedy?

Zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3411

 

  1. Techniki terapeutyczne jako most w nauczaniu ucznia niepolskojęzycznego, 6h

Treści:

  • Język edukacji szkolnej
  • Techniki terapeutyczne a kompetencje językowe
  • Obrazkowo nieobrazkowe zadania
  • Rozwijanie sprawności językowych

Zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3410

 

Po wcześniejszych ustaleniach istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów bezpośrednio w placówce zamawiającej. Kontakt: kdabek@rcre.opolskie.pl

Oferta obowiązuje do końca sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków z Funduszu Pomocy.

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Źródło finansowania – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.