Konsultanci konsultantom

Konsultanci konsultantom

Za nami kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia – Konsultanci konsultantom. Tym razem uczestnicy dzielili się pomysłami i doświadczeniem w obszarze projektowania wartościowych sytuacji edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło 38 nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z całego kraju. Zajęcia poprowadziły:

  • Jadwiga Mielczarek, Projektowanie sytuacji edukacyjnych w ujęciu neurodydakytyki, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie,
  • Aleksandra Kaczmarska, Od plastyki do matematyki, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
  • Krystyna Dąbek, Ciągle w temacie zadań warstwowych, RZPWE w Opolu.