III edycja program Złote Szkoły NBP

1 grudnia br. została uruchomiona III edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Temat III edycji to: Poznajemy bank centralny.

 

Założenia programu pozostały bez zmian, w każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyny są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych tematowi III edycji tj. lekcji z ekonomią, debaty szkolnej i warsztatu uczniowskiego. Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP. W edycji 2022/2023 łącznie jest do zdobycia 126 nagród. Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce i wyróżnienie zarówno dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz 100 nagród pieniężnych dla szkół, które zrealizują najlepiej trzy zadania.

 

Wysokość nagród:

I miejsce – 10 000 zł,

II miejsce – 8 000 zł,

III miejsce – 6 000 zł,

Wyróżnienie – 4 000 zł,

 

100 nagród –­ 2000 zł (po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

 

Przewidziane jest również przydzielenie Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP, każda w wysokości 15 000 zł.

 

Do programu szkoły zgłaszają nauczyciele za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.zloteszkoly.nbp.pl. Nauczyciele biorący udział we wcześniejszych edycjach programu logują się na swoje konta, używając już posiadany login i hasło. Natomiast nowi nauczyciele rejestrują się na platformie. Kolejne kroki to zgłoszenie szkoły i drużyny do programu oraz przesłanie relacji z przeprowadzonych zadań. Termin nadsyłania relacji z zadań upływa 27 marca 2023 r. Aktualności i szczegóły dotyczące programu są na stronie www.nbp.pl/zloteszkoly.

Ogłoszenie laureatów edycji 2022/2023 programu Złote Szkoły NBP nastąpi do końca maja 2023 r.

W załączeniu przesyłamy plakat i folder (w wersji WEB oraz do druku), a poniżej link do filmu promującego program:

https://youtu.be/vyrlVJ312Ws

Logo Złote Szkoły NBP