OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 – PODSUMOWANIE – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 – PODSUMOWANIE – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI
Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Opolu.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego z Miasta Opole otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 1.433.670,84 zł
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 1.466.253,36 zł,
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 26.966,52 zł
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 780 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 95 „wyjazdowe”. Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 772.206,60 zł
• 304 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to : 790.400,00 zł,
• 380 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
• 44 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
• 313 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
• 220 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• 359 uczniów wzięło udział w specjalistycznych kursach zawodowych,
• 67 uczniów wyjechało na targi branżowe,
• 22 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
• 33 uczniów wzięło udział w Akademii Młodego Lean Managera.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 483 nauczycieli,
• Refundacja studiów podyplomowych – 1 nauczyciel,
• 40-godzinne staże zawodowe – 15 nauczycieli.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego z powiatu opolskiego otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 195.823,26 zł
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 167.978,40 zł,
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 11.557,08 zł
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 106 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 6 „wyjazdowe”. Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 107.844,40 zł
• 73 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to : 189.800,00 zł,
• 100 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
• 13 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
• 52 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
• 51 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• 24uczniów wzięło udział w specjalistycznych kursach zawodowych,
• 45 uczniów wyjechało na targi branżowe,
• 4 uczniów wzięło udział w Akademii Młodego Lean Managera.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 26 nauczycieli/
• 40-godzinne staże zawodowe – 26 nauczycieli.
Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
Projekt edukacyjny RPO WO 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest finansowany z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej
OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIEOPOLSCY ZAWODOWCY 2022 - PODSUMOWANIE