OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 – PODSUMOWANIE – POWIAT NYSKI

PODSUMOWANIE – POWIAT NYSKI – OPOLSCY ZAWODOWCY 2022
Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Nysie.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacjii Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie nyskim otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 1.326.829,36 zł
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 830.927,54 zł,
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 26.966,52 zł
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 532 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym „wyjazdowe” 133 – wypłacone stypendium stażowe w kwocie 541.256,80 zł
• 290 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to : 754.000,00 zł
• 330 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
• 38 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
• 325 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE,
• 233 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• 180 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe ,
• 68 uczniów wyjechało na targi branżowe,
• 29 uczniów wzięło udział w giełdach regionalnych,
• 25 uczniów wzięło udział w Akademii Młodego Lean Managera,
• 9 uczniów odbyło lekcje edukacyjne z pracodawcą.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 258 nauczycieli,
• Refundacja studiów podyplomowych – 2 nauczycieli,
• 40-godzinne staże zawodowe – 31 nauczycieli.
Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
Ostatnia konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” odbędzie się 07.12.2022 w Opolu.
Zapraszamy na relację.