PODSUMOWANIE – POWIAT PRUDNICKI – OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Prudniku.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji I Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z udziałem środków 🇪🇺Unii Europejskiej.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie prudnickim otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 378 278,06 zł
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 460 520,09 zł,
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 19 261,80 zł
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 254 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym „wyjazdowe” 33 – wypłacone stypendium stażowe w kwocie 258 419,60 zł
• 108 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to : 280 800,00 zł
• 190 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
• 23 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
• 153 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE,
• 101 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• 48 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe ,
• 44 uczniów wyjechało na targi branżowe,
• 33 uczniów wzięło udział w giełdach regionalnych,
• 25 uczniów wzięło udział w Akademii Młodego Lean Managera,
• 9 uczniów odbyło lekcje edukacyjne z pracodawcą.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 139 nauczycieli,
• Refundacja studiów podyplomowych – 2 nauczycieli,
• 40-godzinne staże zawodowe – 8 nauczycieli.
Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
Najblizsza konferencja w dniu 02.12.2022 roku w Nysie.
Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.