Szkolnictwo zawodowe jako pozytywny wybór ścieżki kształcenia

Porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji a Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w dniu 28.11.2022 r. podpisały porozumienie o współpracy. Obie Placówki planują współdziałać ze sobą na płaszczyźnie edukacyjno – psychologiczno – doradczej. Obie strony wyraziły wolę realizacji wielu nowych przedsięwzięć, których celem będzie rozwijanie kompetencji w zakresie szkolnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, wiedzy o zawodach oraz promowanie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wyboru ścieżki kształcenia. Do wspólnych inicjatyw należeć będą między innymi konferencje i warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla nauczycieli obu województw, takie jak np. Dzień Odkrywców Zawodów. Wydarzenia te organizowane będą cyklicznie i cieszą się wśród nauczycieli ogromnym zainteresowaniem.

Obie Instytucje to dwie najistotniejsze jednostki szkoleniowe w regionach. Szerokie spektrum działań, jakie podejmują na rzecz wsparcia mieszkańców regionu w zakresie edukacji, psychologii i doradztwa, w nowe, niekonwencjonalne metody pracy skutkuje organizowaniem wielu ciekawych warsztatów i inicjatyw oświatowych.

Obu Instytucjom, życzymy owocnej współpracy, wspólnej realizacji wielu wspaniałych inicjatyw i wielu lat wspólnej działalności.

Opole, dnia 28.11.2022 r.

Szkolnictwo zawodowe jako pozytywny wybór ścieżki kształcenia Szkolnictwo zawodowe jako pozytywny wybór ścieżki kształcenia

Podpisanie porozumienia o współpracy:

  1. Lesław Tomczak Dyrektor Regionalnego Zespół Placówek Wsparcia edukacji w Opolu
  2. Rafał Dziwis Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Dzień Odkrywców Zawodów na Politechnice Częstochowskiej – razem możemy więcej.

https://pcz.pl/aktualnosci/dzien-odkrywcow-zawodu-270.html

https://fb.watch/h68oo9gb5g/