PODSUMOWANIE – POWIAT STRZELECKI – OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

PODSUMOWANIE – POWIAT STRZELECKI – OPOLSCY ZAWODOWCY 2022
Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Strzelcach Opolskich.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie strzeleckim otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 742 177,42 zł
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 372 324,74 zł
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 11 557,08 zł
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 250 uczniów odbyło staże zawodowe. Wypłacono stypendium stażowe w kwocie
254.350,00 zł
170 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 442 000,00 zł
111 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
16 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
126 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
53 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
24 uczniów odbyło wizyty studyjne,
60 uczniów odbyło lekcje edukacyjne z pracodawcą.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 132 nauczycieli,
• Refundacja studiów podyplomowych – 1 nauczyciel,
• 40-godzinne staże zawodowe – 8 nauczycieli.
Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
Kolejna konferencja odbędzie się w diu 01.12.2022 w Prudniku.
Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.