Opolscy Zawodowcy 2022-powiat krapkowicki

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

 

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Krapkowicach.

 

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.

 

Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie krapkowickim otrzymały:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 295 362,06 zł,
 • Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 322 881,05 zł,
 • Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 11 557,08 zł.

Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:

 • 164 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 2 Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 166 853,60 zł,
 • 35 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 91 000,00 zł,
 • 110 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
 • 14 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
 • 105 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
 • 102 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • 66 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe,
 • 20 uczniów wyjechało na targi branżowe
 • 54 uczniów wzięło udział w giełdach regionalnych
 • Opolscy Zawodowcy 2022-powiat krapkowicki63 uczniów wzięło udział w lekcjach edukacyjnych z pracodawcą
 • 19 uczniów wzięło udział w Akademia MLM.

Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:

 • Szkolenia online – 88 nauczycieli,
 • 40-godzinne staże zawodowe – 7 nauczycieli,

Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Najbliższe spotkanie 24.11.2022 – Kędzierzyn Koźle

Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.

Projekt edukacyjny RPO WO 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest finansowany z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej

Opolscy Zawodowcy 2022-powiat krapkowickiOpolscy Zawodowcy 2022-powiat krapkowicki

Opolscy Zawodowcy 2022-powiat krapkowicki