Opolscy Zawodowcy 2022- powiat głubczycki

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Głubczycach.

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie głubczyckim otrzymały:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 683 004,08 zł,
 • Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 396 125,24 zł,
 • Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 11 557,08 zł.

Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:

 • 156 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 23 wyjazdowe. Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 158.714,40 zł,
 • 100 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 260 000,00 zł,
 • 120 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
 • 17 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
 • 199 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
 • 111 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • 48 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe,
 • 26 uczniów wyjechało na targi branżowe
 • 37 uczniów obyło wizyty studyjne dla pracodawców,
 • 8 uczniów wzięło udział w Akademia MLM.

Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:

 • Szkolenia online – 132 nauczycieli,
 • 40-godzinne staże zawodowe – 22 nauczycieli,
 • Refundacja studiów podyplomowych – 1 nauczyciel.

Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Najbliższe spotkanie 22.11.2022 w Krapkowicach

Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.

Projekt edukacyjny RPO WO 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest finansowany z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej