Wizyta studyjna uczestników międzynarodowego projektu E-COOL w RZPWE

W dniu 15.11 gościliśmy w RZPWE  uczestników międzynarodowego projektu E-COOL z 9 krajów. Temat projektu to “Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości”. Uczestnicy projektu – przedstawiciele różnych instytucji powiązanych z edukacją z Hiszpanii, Czech, Łotwy, Holandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoch, Grecji i Chorwacji – zapoznali się z działalnością RZPWE w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz realizacji projektów edukacyjnych z obszaru kształcenia ogólnego i zawodowego, skierowanych do szkół, nauczycieli i uczniów województwa opolskiego; wzięli udział w warsztatach w Branżowym Laboratorium oraz odwiedzili pracownie eksperymentalne w Centrum Nauki i Eksperymentu “Zaczarowany Świat”.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wraz z 9 partnerami. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europe.