Opolscy Zawodowcy Namysłów

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 – 14.11.2022 NAMYSŁÓW

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Namysłowie.

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie namysłowskim otrzymały:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 467 681,07 zł
 • Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 289 420,90 zł,
 • Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 7 704,72 zł 

Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:

 • 133 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 17 Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 135.314,20 zł,
 • 39 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 101 400,00 zł
 • 120 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 462.800,00 zł,
 • uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
 • 11 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
 • 98 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
 • 31 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • 122 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe,
 • 29 uczniów wyjechało na targi branżowe.

Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:

 • Szkolenia online – 97 nauczycieli,
 • 40-godzinne staże zawodowe – 8 nauczycieli.

Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Kolejne konferencje obywać się będą:

 • 11.2022 – Głubczyce
 • 11.2022 – Krapkowice
 • 11.2022 – Kędzierzyn Koźle
 • 11.2022 – Kluczbork
 • 11.2022 – Strzelce Opolskie
 • 12.2022 – Prudnik
 • 12.2022 – Nysa
 • 12.2022 – Opole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.