Uczeń w terenie.Realizacja podstawy programowej EDB.

Zapraszamy nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu pt. Uczeń w terenie. Realizacja podstawy programowej, które rozpocznie się 24 listopada o godzinie 14:00 w budynku Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE na ul. Dubois 36 w Opolu.

Szkolenia poświęcone zagadnieniom terenoznawstwa w zakresie określonym w podstawie programowej dla przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa będzie się składało  z części wykładowej oraz warsztatowej, realizowanej w terenie.

link: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/3310