Opolscy Zawodowcy 2022

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

 

Druga konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Oleśnie.

 

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.

 

Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie oleskim otrzymały:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 475.597,70 zł
 • Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 459.648,97 zł,
 • Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 19.261,80 zł

 

Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:

 • 290 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 22 Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 295.046,00 zł,
 • 178 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 462.800,00 zł,
 • 200 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
 • 33 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
 • 220 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE.

 

Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:

 • Szkolenia online – 124 nauczycieli,
 • Refundacja studiów podyplomowych – 6 nauczycieli,
 • 40-godzinne staże zawodowe – 11 nauczycieli.

 

Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

 

Kolejne konferencje obywać się będą:

 • 11.2022 – Namysłów
 • 11.2022 – Głubczyce
 • 11.2022 – Krapkowice
 • 11.2022 – Kędzierzyn Koźle
 • 11.2022 – Kluczbork
 • 11.2022 – Strzelce Opolskie
 • 12.2022 – Prudnik
 • 12.2022 – Nysa
 • 12.2022 – Opole

 

 

Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.